سرویس ده تکه آشپزخانه
توضیحات شرج کالا کد محصول
  دم کنی سه تکه 900001
  دم کنی کش دار دو تکه 900002
  دم کنی کش دار سه تکه 900003
  دستگیره - یک جفت 900004
  دستگیره یخچال - یک جفت 900005
  دستکش - یک جفت 900006
  پیشبند - یک عدد 900007
  زیر بشقابی 2 تکه 900008
  حوله آشپزخانه - یک عدد 900009
  دستمال سفره - یک جفت 900010
  سبد نان - یک عدد 900011
  کیسه سبزی 3 تکه 900012
  رویه قوری - یک عدد 900013
 

محصولات آشپزخانه