تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان شریعتی ، بالاتر از میرداماد ، خیابان زیبا ، پلاک ٥٤ ، واحد ٩
تلفن : ١٨- ٢٢٨٩٠٠١٥-٠٢١ دور نگار : ٢٢٨٨٧٩٦٦-٠٢١

A3575 آدرس کارخانه : استان البرز ، اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار غزالی غربی ، نبش بلوار فردوسی ، قطعه
تلفن :٢ الی ٣٧٧٧٦٧٤١-٠٢٦ دور نگار : ٣٧٧٧٦٧٤٠-٠٢٦

سرپرست فروش: ٠٩١٢٩٣٣٠٥٣٧
آقای مهدی زاهدی - کارشناس فروش: ٠٩١٢٠٨٦٤١٦٢
آقای حسین قدیری - کارشناس فروش: ٠٩١٢٠٨٦٤١٦٣
خانم الهام وفا دار/ آقای محسن بهدوج - پشتیبانی فروش: ١٨- ٢٢٨٩٠٠١٥-٠٢١